کتاب آس و پاس در پاریس و لندن

اثر جورج اورول از انتشارات ماهی - مترجم: بهمن دارالشفایی-پرفروش ترین رمان های ایران

آس و پاس در پاریس و لندن اولین کتابی است که از اورول منتشر شد. او بری چاپ این کتاب دردسر‌های زیادی کشید؛ دو ناشر آن را در کردند و حتی نویسنده نسخه‌ی دستنویس را به دوستی داد تا آن را بسوزاند. این کتاب روایت اورول است از مقطعی فلاکت‌بار از زندگی‌اش در پاریس و لندن، دورانی که در کنار آدم‌های فرودست جامعه زندگی می‌کرد و برای امرار معاش تن به هر کاری می‌داد. گرچه شهرت اورول به مزرعه‌ی حیوانات و ۱۹۸۴ است، بعضی از طرفدارانش کتاب حاضر را خواندنی‌ترین اثر او می‌دانند.


خرید کتاب آس و پاس در پاریس و لندن
جستجوی کتاب آس و پاس در پاریس و لندن در گودریدز

معرفی کتاب آس و پاس در پاریس و لندن از نگاه کاربران
با تشکر از آقای @امید مجیدی@ بابت پیشنهاد کتاب

سبک نگارش کتاب رئالیسم اجتماعی است وانتقادی است به نگاه وباورهای مردم

وپشت پرده تجمل گرایی لندن وپاریس که گاه ماحصلش فراموش شدن انسان است

والبته سیاست های ناعادلانه وظالمانه حکومت واشراف زادگان و کندوکاو

وکنکاش ریشه موجودی به اسم فقر

سایه شومی که با بشریت زاده میشودوهمواره رد پایش درنگرانی های ما

هویداست ارول دراین کتاب کالبد لخت فقر را به تصویر میکشدتا صفت انگل

وار زیستن و نگاه علف هرز داشتن به فقرا را منسوخ کند واینکه اگر آنان

روزبه روز وضعیت بدتری دارند سیاست های جامعه ورویکردهای مقامات بلند

پایه بی خبط نیستند


کتاب با شرح جزییات زندگی اجتماعی واقتصادی یک فرد ظرفشو شروع میشود وبا

مفاهیم وسیع تر به پایان می رسد

شاید نگاه ارول با جامعه ماسنخیتی نداشته باشدزیراخیلی از متکدیان

جامعه فقط صرف عادت گدایی میکنند نه اینکه مجبورباشند

یکی از انتقادهای او به قواعد نانوشته جامعه وسیاست:

توده مردم چنان جانوران پستی هستندکه درصورت بیکاربودن خطرناک می شوندپس

باید طوری سرگرم باشندکه مجال تفکر برایشان باقی نماند


گرچه کتاب درسال1922 وبا توجه به شرایط وسیاستهای جامعه آن زمان نگاشته

شده است ولی چیز که هنوز با قدرت نفس میشکدفقرومشکلات زاده شده از آن است

اینکه درهر عصر ودروه ای که زندگی میکنیم پول ملاک فضیلت ولباس با برندهای

شیک بهترین شخصیت را به همراه دارد

اورول فقط خواستار نقض این نظریه است:

خانه به دوش بالقوه فرد هرزه گر وبی سروپایی است


ارول درکتاب نگاه سوسیالیت خود و مخالفت با کمونیست را بیان میکند

مشاهده لینک اصلی
این کتاب از اولین آثار اریک آرتور بلر « جورج اورول» نویسنده انگلیسی است که در سال ۱۹۳۳ منتشر شده است. داستان سرگذشت فردی انگلیسی تبار است که در فرانسه زندگی می کندو به دلیل بیکاری بی پول و گرسنه و بی خانمان می شود و از ناچاری به ظرفشویی در هتلی روی می آورد که بسیار طاقت فرسا و و دون پایه است و با کار مداوم و بدون استراحت کافی تنها از گرسنگی رهایی می یابد. او فقط زنده است تا کار کند در هتلی که مجلل است اما در پشت پرده ، کارکنانی حقه باز و متظاهر دارد که در زیر زمین پر از زباله و کثافت غذا را آماده می کنند.پس از مدتی از فرط خستگی و بیهودگی شغل خود، به لندن می رود تا در آن جا شغلی راحت تر دست و پا کند اما به دلیل این که کارفرمایش به سفر رفته یک ماه آواره می شود و در نوانخانه ها و مسافر خانه های ارزان قیمت با حداقل غذا و بهداشت و لباس روزگار می گذراند و با زندگی بسیاری از آنها آشنا می شود. کتاب را می‌توان «روایتی از بیخانمانی» در کشور های انگلیس و فرانسه دانست که علی رغم این که کشورهای دیگر را استعمار کرده اند خود با انبوهی از بی خانمان ها روبرو هستند. او تجمل را اضافی و بیهوده می داند و فقر را ابزاری برای کنترل و سلطه بر آدم های ضعیف در جامعه. با توجه به این که اورول مدت ها زندگی در میان بی خانمان ها را تجربه کرده است و رنج آن ها را زیسته ، داستان بسیار ساده و تلخ است و‌فضاهای مهوع اند. جورج اورول که مخالف کمونیسم است و به سوسیالیسم گرایش دارد در پایان کتاب پیشنهاد هایی برای خروج از معضل بی خانمانی و دور کردن آن ها از بیهوده زیستن ارائه می کند.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب آس و پاس در پاریس و لندن


 کتاب در بهشت پنج نفر منتظر شما هستند
 کتاب مرغ دریایی
 کتاب اتود در قرمز لاکی
 کتاب مرگ غم انگیز پسر صدفی
 کتاب و هر روز صبح راه خانه دورتر و دورتر می شود
 کتاب از من نخواهید لبخند بزنم