کتاب آیشمن در اورشلیم

اثر هانا آرنت از انتشارات برج - مترجم: زهرا شمس-پرفروش ترین رمان های ایران

آیا ممکن است کسی بی‌آنکه شرور باشد، مرتکب شرارت شود؟ این پرسش دشواری است که هانا آرنت، متفکر آلمانی، در جست‌وجوی پاسخی برای آن، راهی اورشلیم و دادگاه آدولف آیشمن می‌شود. بیش از پنجاه سال از انتشار آیشمن اورشلیم می‌گذرد و این گزارش همچنان جنجالی‌ترین اثر هانا آرنت بله شمار می‌رود. آرنت معتقد است که ما ترجیح می‌دهیم از هیولایی برخاسته از ظلمت شکست بخوریم تا از یک انسان معمولی، چون به این‌ ترتیب خودمان را کمتر مقصر می‌دانیم.


خرید کتاب آیشمن در اورشلیم
جستجوی کتاب آیشمن در اورشلیم در گودریدز

معرفی کتاب آیشمن در اورشلیم از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب آیشمن در اورشلیم


 کتاب درباری از خار و رز
 کتاب عقاید یک دلقک
 کتاب سیلی واقعیت
 کتاب مریخی
 کتاب گلستان سعدی
 کتاب چه کسی پنیر مرا جا به جا کرد؟