کتاب افراد موفق چگونه رهبری می کنند؟

اثر جان.سی.مکسول از انتشارات آرایان - مترجم: گیتی شهیدی-پرفروش ترین رمان های ایران
خرید کتاب افراد موفق چگونه رهبری می کنند؟
جستجوی کتاب افراد موفق چگونه رهبری می کنند؟ در گودریدز

معرفی کتاب افراد موفق چگونه رهبری می کنند؟ از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب افراد موفق چگونه رهبری می کنند؟


 کتاب جهان هستی هوایت را دارد
 کتاب چه کسی پنیر مرا جا به جا کرد؟
 کتاب با من بیش تر حرف بزن
 کتاب حکایت دولت و فرزانگی
 کتاب از دو که حرف می زنم از چه حرف می زنم
 کتاب من چگونه اروین یالوم شدم