کتاب بازی ها

اثر اریک برن از انتشارات ذهن آویز - مترجم: اسماعیل فصیح-پرفروش ترین رمان های ایران

We think were relating to other people. Actually were all playing games. Forty years ago, Games People Play revolutionized our understanding of what really goes on during basic social interactions. More than five million copies later, Dr. Eric Bernes classic is as astonishing & revealing as it was on the day it was first published.
We play games all the time: sexual games, marital games, power games with our bosses, & competitive games with friends. Detailing status contests like "Martini"; (I know a better way), to lethal couples combat like "If It Werent For You"; & "Uproar,"; to flirtation favorites like "The Stocking Game"; & "Lets You & Him Fight,"; Berne exposes the secret ploys & unconscious maneuvers that rule our intimate lives. Explosive when it first appeared, Games People Play is now widely recognized as the most original & influential popular psychology book of our time. Its as powerful & eye-opening as ever.


خرید کتاب بازی ها
جستجوی کتاب بازی ها در گودریدز

معرفی کتاب بازی ها از نگاه کاربران
کتاب خوبی بود
از نظر روانشناسی و تا حدودی جامعه شناسی به نکته های خوبی اشاره کرد
البته به زبان ساده نبود از دید منِ، چند بار میخوندم یه صفحه رو بعضی اوقات که دقیق متوجه شم منظورش چیه
کاشکی فصل های آخر که راه های مقابله و درمانش بود رو بیشتر توضیح میداد خیلی خلاصه بود

مشاهده لینک اصلی
گويا اين كتاب به فارسي ترجمه شده. دري بود به دنيايي كه براي من ناشناخته است. اين جور بهتره: از وجود و اندازه هاي چنين دنيايي خبر روشني نداشتم.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب بازی ها


 کتاب هنر خوب زندگی کردن
 کتاب شیب
 کتاب در آغوش نور 1
 کتاب شیوه گرگ
 کتاب سوییت فرانسوی
 کتاب سرسختی