کتاب بنویس تا اتفاق بیفتد

اثر هنریت کلاوسر از انتشارات کتیبه پارسی - مترجم: جهان قطب شاهی-پرفروش ترین رمان های ایران

Turn your dreams into reality by taking matters into your own hands.

In Write It Down, Make It Happen, Henriette Anne Klauser, Ph.D., explains how simply writing down your goals in life is the first step toward achieving them. Writing can even help you understand what you want. In this book, you will read stories about ordinary people who witnessed miracles large and small unfold in their lives after they performed the basic act of putting their dreams on paper. Klausers down-to-earth tips and easy exercises are sure to get your creative juices flowing. Before you know it, youll be writing your own ticket to success.

You Can

Find the perfect mate Buy your dream house Get a great new job Wake up happier Travel the world Have a better relationship with your teenage son


خرید کتاب بنویس تا اتفاق بیفتد
جستجوی کتاب بنویس تا اتفاق بیفتد در گودریدز

معرفی کتاب بنویس تا اتفاق بیفتد از نگاه کاربران
امتیاز : 2/5
مدت زمان اتمام کتاب : 6 روز
سرعت : 1.7 mpp
(تو) بنویس (تا تو سبب شوی) اتفاق بیفتد .
چه تفاوتی است میان کسی که در مورد چیزی خیالبافی میکند و کسی که از تخیلاتش استفاده می کند ؟
جواب تعهد است .مهندس از تخیل خود استفاده میکند تا چیزی را طراحی کند.با این هدف که به آن جامه عمل بپوشاند.وقتی خیالبافی می کنید تعهدی نسبت به خلق آن ندارید.در حالیکه وقتی چیزی را با نوعی تعهد شخصی تخیل می کنید,ساخته می شود. وجه تمایز آنها تعهد است.تاثیر نوشتن متعهد کردن ما به عملی کردن نوشته هایمان است .
@بخشی از متن کتاب@

مشاهده لینک اصلی
كتاب خوبي بود.@به هرچيزي كه فكر ميكني و دلت ميخواد كه اتفاق بيفته ،بنويسش با تمام جزئيات ،تا اتفاق بيفته.@

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب بنویس تا اتفاق بیفتد


 کتاب مرگ غم انگیز پسر صدفی
 کتاب هنر شفاف اندیشیدن
 کتاب خانه درختی 13 طبقه
 کتاب مادربزرگت رو از این جا ببر!
 کتاب بنویس تا اتفاق بیفتد
 کتاب کافکا در کرانه