کتاب دیالکتیک تنهایی

اثر اکتاویو پاز از انتشارات لوح فکر - مترجم: خشایار دیهیمی-پرفروش ترین رمان های ایران

عشق برای آن‌ که محقق شود باید قوانین دنیای ما را زیر پا بگذارد. عشق رسوا و خلاق قاعده است؛ جرمی است که دو ستاره با خارج شدن از مدل مقررشان و به‌هم‌پیوستن در میان فضا مرتکب می‌شوند.
مفهوم رمانتیک عشق که متضمن گسستن و گریختن و فاجعه است یگانه مفهومی از عشق است که امروز ما می‌شناسیم چون همه‌چیز در جامعهٔ ما مانع از آن است که عشق انتخابی آزاد شود.


خرید کتاب دیالکتیک تنهایی
جستجوی کتاب دیالکتیک تنهایی در گودریدز

معرفی کتاب دیالکتیک تنهایی از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب دیالکتیک تنهایی


 کتاب زندگی برازنده من
 کتاب هر روز یک قدم نزدیک تر
 کتاب دنیای سوفی
 کتاب روان کاوی برای همه
 کتاب هنر شفاف اندیشیدن
 کتاب کتابخانه عجیب