کتاب زندان هایی که برای زندگی انتخاب می کنیم

اثر دوریس لسینگ از انتشارات کندوکاو - مترجم: مژده دقیقی-پرفروش ترین رمان های ایران

نویسنده برجسته روش های جدیدی را برای مشاهده خود و جامعه ای که در آن زندگی می کنیم، کشف می کند و پاسخ های جدیدی به چنین سوالاتی همچون چگونگی تفکر برای خودمان و درک آنچه ما می دانیم پاسخ می دهد.


خرید کتاب زندان هایی که برای زندگی انتخاب می کنیم
جستجوی کتاب زندان هایی که برای زندگی انتخاب می کنیم در گودریدز

معرفی کتاب زندان هایی که برای زندگی انتخاب می کنیم از نگاه کاربران
نگاه خودمحورش را خیلی دوست نداشتم ولی مباحثی که مطرح کرده به شدت قابل تامل هستند

مشاهده لینک اصلی
متاسفانه ترجمه کتاب خوب از آب در نیامده.جمله های در اندازه یک پارگراف کم نیستند.چیزی که نفهمیدم علاقه زیاد مترجم به ویرگول است.آخه،چرا،این،همه،ویرگول؟

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب زندان هایی که برای زندگی انتخاب می کنیم


 کتاب فکرهای نبوغ آمیز (بیشترشان)
 کتاب صید ماهی بزرگ
 کتاب رسیدن به فروش بیش از حد
 کتاب ارتباط بدون خشونت زبان زندگی
 کتاب از حال بد به حال خوب
 کتاب با همه چی