کتاب شیر سیاه

اثر الیف شافاک از انتشارات علم - مترجم: رویا منجم-پرفروش ترین رمان های ایران

اين كتاب نوشته شده تا همين كه خواندی‌اش فراموشش كنی؛ انگار نوشتن روی آب... ؛
؛«بعد از عشق» رمانی است درباره‌ی زنان و زنانگی و دوره‌ای غمبار و تيره اما گذرا در زندگی زنانِ عاشق: دوره‌ی بعد از عشق. اليف شافاك با ذهن و قلم توانايش اين دوره را كه يك‌باره از راه می‌رسد و موج‌وار می‌گذرد و می‌رود،‌ شرح و بسط داده و به شكل رمانی مدرن پيش چشم خواننده تصوير می‌كند؛
؛«بعد از عشق» رمانی جسورانه و حيرت‌انگيز و سحرآميز است: اليف شافاك در ميانه‌ی اين همه بدی و نوميدی، به ما اميد می‌بخشد تا بتوانيم تاب بياوريم و مقاومت كنيم و باز زندگی را، معجزه‌وار، از سر بگيريم؛


خرید کتاب شیر سیاه
جستجوی کتاب شیر سیاه در گودریدز

معرفی کتاب شیر سیاه از نگاه کاربران
عالی من آن را برای مدت طولانی به تعویق انداختم، اما ظاهرا این زمان دقیق برای این کتاب و من بود. کاملا جالب بود، آنچه که من ندیدم بیشتر از آن بود که نویسنده داستان داستان شافک بود. من می توانم مکالمات بین او و گروه های صدای مخالف / Thumbelinas / انگشتان پری را نادیده بگیرم، اما بعد دوباره، من به طور کامل درک نیاز به قرار دادن گفتگو در کتاب، و شاید اگر من به اندازه کافی توجه به من می توانم بشنوم خود Thumbelinas درخواست حقوق خود را، فشار دادن من به انجام یک چیز و یا دیگری. Shafaf نویسنده غیر داستانی، مادر بودن و پس از زایمان تشخیص مادر جدید چیزی است که من نمی توانم اظهار نظر. این فقط اتفاق می افتد و شما با آن مقابله می کنید، به هیچ وجه. هیچ راه حلی برای افسردگی غلبه ندارد، اما تجربه خود را برای کمک به خود دارد. و سپس، مورد علاقه من، محقق Shafak محقق. در حالی که ناامید شدم که آیا واقعا زمان مناسب برای تبدیل شدن به یک مادر است یا اینکه او همواره یک نویسنده خوب و خوب خواهد بود، او شروع به گرفتن نمونه هایی از دنیای ادبی، نویسندگان زن موفق که یا تصمیم گرفتند که فرزند نداشته باشند یا بعضی از آنها موفق بوده اند که مادران و نویسندگان باشند، به علاوه کسانی که آنها را رها کرده یا نمیتوانند آنها را داشته باشند. در حال حاضر بسیاری از نویسندگان زن در@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@. :) * من فکر می کنم این کلمه وجود ندارد، آیا مریام وبستر به من اعتبار بیشتری می دهد؟

مشاهده لینک اصلی
Ù \"ØØØØØا @ .....

مشاهده لینک اصلی
DSD ° N € D · N، онÐμно Ð²ÑƒÑ ÐºÐ½Ð¸Ð³Ð ‡ D ° N، D °. Ð ¢ ÐμмР° N، D ° Ðμ Ð¾Ñ N، но нÐμвÐμÑ € € ÐμÑ Ð½Ð Ð¸Ð½Ñ، ÐμÑ â € \"(нÐμ) N ъвмÐμÑ N، Ð¸Ð¼Ð¾Ñ N، N، D ° мÐμжÐ'у мРدرجه Ð¹Ñ Ð¸Ð½Ñ N، воÑ، о ‡ D D درجه سانتی нÐμÑ، о пиÑ. DD ° N \"D ° к пък имРدرجه D» Ñ ‡ د Ðμк ÐμÑ، ивÐμн N، DD N »Ð½Ð درجه D ° нÐμ пиÑ، оР± D ° Ðμ Ñ ‡ ‡ ð D · Ð²ÑƒÑ Ð½Ñ ÐºÐ درجه سانتی к Ð¿Ñ € ÐμÐ'нРدرجه سانتی мÐμÑ € € Ðμно комÐμÑ DD N ° D »Ð½Ð¾. D\u003e DN ‡ нР° N، D ° й DN DN N، Ð¾Ñ € умÐμÐ »Ð¾ Ð¾Ñ N، D ° вРدرجه سانتی нÐμÑ Ð¿Ð¾Ð'Ðμл ÐμнРدرجه سانتی Ð²ÑŠÐ¿Ñ Ñ € Ðμки ‡ Ðμ имÐμнно в нÐμÑ D »Ð¾Ñ Ðμжи новР° N، D ° нРدرجه سانتی книгР° N، D °. ПРدرجه D »ÐμÑ ‡ киÑ، Ðμ، мÐμÑ، D ° N\" Ð¾Ñ € Ð ° D · D ° Ð¿Ñ € € оÑ، Ð¸Ð²Ð¾Ñ DN ÐμÑ ‡ Ð N، D ° в »D Ñ ​​‡ Ð½Ð¾Ñ N، N، D ° й، кРدرجه سانتی кÑ، تسکین خنده دار о D виÐ، по-ÐºÐ¾Ñ Ñ € о Ð'Ñ € D ° D · Ñ Ð½Ñ ،،، оÑ، коР»ÐºÐ¾Ñ ، о Ð'Ð درجه D · D ° Ð ± D ° вР»Ñ вРدرجه سانتی N. D ~ N N، Ð¾Ñ € DN N، D ° Ñ Ðμ пР»NSD · гРпо Ð¿Ð¾Ð²ÑŠÑ € N ... Ð½Ð¾Ñ N، N، D ° нР° N N، D ° ъмнÐμÐ½Ð¸Ñ D пиÑ، د Ð½Ð¸Ñ N، D ° й، N € D ° нРدرجه سانتی нÐ'ъм ÐºÑŠÑ Ð²Ð درجه سانتی нРدرجه سانتی оÑ، ÐμÐ½Ñ † икР»Ð¾Ð¿ÐμÐ'ийноÑ، о Ð¿Ñ € ÐμÐ'Ñ N، D ° Ð½Ð Ð²Ñ Ð½Ðμ از DD · вÐμÑ N، ни жÐμни Ð¿Ð¸Ñ D ° N، ÐμÐ »ÐºÐ¸ D N، ÐμÑ ... Ð½Ð¸Ñ DD · D ± Ð¾Ñ € Ð'Ð ° N N € оÐ'Ñ، DD »D нÐμ Ð'ÐμÑ، Ðμ. Ð ÐμÐ درجه D »Ð½Ð¾، Ð²ÑŠÐ¿Ñ Ðμки € Ñ ‡ D · Ðμ Ð²ÑƒÑ ‡ D ° N، D ° Ð'Ð¾Ñ DD · Ð'Ñ € Ð ° D · нÐμнРв мнÐμниÐμÑ، о ° N D، книгР° N، D ° нÐμ Ðμ N، оР»ÐºÐ¾Ð²Ð درجه D» оÑÐ °. D \"D ° Ð²Ð Ð½Ñ درجه سانتی кРدرجه سانتی Ð¾Ñ ÐºÐ²Ð¸ новни Ð¿Ð¾Ð Ð½Ð¸Ñ · нРدرجه D · D ° Ð¿Ñ € Ð¾Ñ ‡ уÑ، D имÐμнРв درجه D» DN، ÐμÑ € D ° N، ÑƒÑ € D ° N، D ° ð N، D ° кРدرجه سانتی ð ± د могР»D ° Ð'Ð درجه سانتی нРدرجه سانتی кР° N € D ° Ð½Ñ ÐºÐ¾Ð¹ Ð'Ð ° N D · Ðμ D ° ÐμÑ € инÑ، ÐμÑ ÑƒÐ²Ð درجه سانتی повÐμÑ ‡ Ðμ оÑ، МР° N € € Ð³ÑŒÐ¾Ñ DN، B \"ÑŽÑ € D ° N، Сил Ð²Ð¸Ñ ÐŸÐ »D ° N DD »D D\" Ð¾Ñ € оÑ، D ПР° Ñ € ÐºÑŠÑ Ð½Ð درجه سانتی Ð¿Ñ € € € имÐμÑ. D D درجه سانتی Ð¿Ð¸Ñ D ° нРدرجه سانتی Ðμ Ð¿Ñ € DN N، но، N ‡ Ðμ ÐμÑ، Ðμ Ñ D »ÐμÑ Ð½Ð¾، но Ñ † Ñ D» Ñ Ð¾Ñ N، ниÑ، N، он Ðμ Ð¿Ñ € ÐμкР° D »Ðμно Ð¾Ð¿Ñ € Ð¾Ñ N، Ðμн. Ð¡Ñ ÐºÐ ° N D • D »DN\" DD ° N \"D ° Ðμ N N к N، N Ðμми € Ð'Ð درجه سانتی Ð¿Ñ € ÐμÐ'л ожи куР» N، ÑƒÑ € Ð ° D · D ° Ð ± قلع € D · D ° упоÑ، N € ÐμÐ ± D ° нÐμÑ ‰ Ñ Ð¾ в N، DD »ÐšÑƒÐμл NZ. D D Ñ D »‡ DN D، N ‡ Ðμ кР° N ‡ N، о овÐμк D D ° вÑ، Ð¾Ñ € D · нРدرجه سانتی Ðμ много، N ‡ ÐμÑ، Ðμ много D D'умÐμÐμ D ° пиÑÐμ â € \"N، о D инР° N ‡ Ðμ Ð½Ñ Ð¼Ð درجه سانتی ÑÐμ к кРدرجه سانتی Ð'Ð ° N N Ðμ Ð¿Ñ € D ° Ñ Ð½Ð درجه سانتی ви пРN ° вРнÐμÑ، о Ð'оРнР° ± ñ € Ðμ DD · N € D ° Ð ± ñ € оÑ، Ðμно комÐμÑ DD درجه D »ñ ‡ но ÐμÑ، иво нР° N، Ñ ​​€ уÐ'нРN، ÐμмР° ° ° й برای مثال D-N ... уР± D ° воÑ، о оР± Ñ ‡ D ° Ðμ D · D ° нРмÐμн â € € žÐ§ÐμÑ Ð½Ð¾ мР»Ñ ко⠀ Ðμ، N ‡ Ðμ Ð¿Ñ € ми ипомни D · ð â € زد \"нÐμвник нР° N € NSN، Ð²Ð¾Ñ ÐμниÐμÑ، о⠀ нРدرجه D D D درجه سانتی Ð½Ñ Ð ¥ ÑŽÑ N، ън، ÐºÐ¾Ñ N، о Ñ ‡ ÐμÑ، Ð¾Ñ ... Ð¿Ñ € ÐμÐ'и Ð½Ñ ÐºÐ¾Ð »ÐºÐ¾ гоÐ'ини D мРй Ðμ Ð²Ñ € ÐμмÐμ Ð'Ð درجه سانتی Ð¿Ñ € ÐμÐ¿Ñ € Ð¾Ñ ‡ ÐμÑ، درجه D. ¢ D ° N، D ° ÐμÐ¼Ð Ð¿Ð¾Ñ Ðμ Ñ ‡ N، D NSN ‰ D ° N، D ° (кРدرجه D ° N، о ÐºÑ † ÐμнÑ، Ðμ Ñ D »Ð¾Ð¶Ðμн Ð²ÑŠÑ € N ... у Ð²Ñ € NSD · киÑ، Ðμ мÐμжÐ'у N، Ð²Ð¾Ñ € Ñ † D D ° N D ° нÐμ мо Ð²ÑŠÑ € N ... у Ð¼Ð Ð¹Ñ ‡ Ð¸Ð½Ñ N، воÑ، о DD »Ñ D ъоÑ، вÐμÑ، но оÑ، кРدرجه D · قلع، оÑ، N € D ° жÐ'Ð درجه سانتی нÐμ Ð'ÐμÑ، Ðμ нРدرجه سانتی нРدرجه D ° жÐμни Ð¿Ð¸Ñ N، ÐμÐ »ÐºÐ¸)، но много по-D» DN но ‡ Ñ € Ð ° D · гР»ÐμÐ'Ð درجه سانتی нРدرجه سانتی по-инÑ، N € игувРدرجه Ñ ​​‰ â € о زد · D ° Ð'ÑŠÐ »D ± D ° нР⠀ د Ð½Ñ Ðº кРدرجه سانتی Ð¾Ñ N، D ° Ð²Ñ ÑƒÑ ÐμÑ ‰ D ° нÐμÑ، о D · D ° по-гоР»Ñ мо инÑ، Ðμл ÐμкÑ، уРدرجه D »Ð½Ð¾ Ð¿Ñ € ÐμÐ'иРвикР° N، ÐμÐ »Ñ € N، A во\" ‰ о нÐμÑ، коÐμÑ، о ми D »Ð¸Ð¿Ñ вРÑÐμ درجه سانتی Ð¿Ñ € د DD ° N\" D ° к، Ð²ÑŠÐ¿Ñ Ðμки € Ñ ‡ ÐμÑ N، оÑ، о DD · никвРнÐμ нРدرجه D \"Ð¾Ñ Ð¿Ð¾Ð¶Ð¸Ñ † D ° D | Ð¸Ð½Ð¸Ñ ‡ нР° N، D ° D ~ нÑ، ÐμÐ »ÐμкÑ، уРدرجه D» кР⠀ |

مشاهده لینک اصلی
خاطراتی از الفی شفق، درباره مادر بودن و درگیری که او بین نویسندگان و مادرانش از افسردگی پس از زایمان احساس کرد، چیزی که او درباره ی زندگی اش و شخصیت های مختلف در آن نوشته، و زندگی و تجربیات دیگر زن خاطرات نوشته شده توسط نویسندگان به زیبایی فکر می کند که تبدیل شدن به پدر و مادر برای اولین بار یک تجربه زندگی در حال تغییر است

مشاهده لینک اصلی
یک کتاب خوب، رمان نویس با استعداد و مهمتر از همه، مادر الفی شافاک، متعهد و دوست داشتنی ...

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب شیر سیاه


 کتاب چهار میثاق
 کتاب بریت ماری اینجا بود
 کتاب کیمیاگر
 کتاب کتابخانه عجیب
 کتاب خلیج نقره ای
 کتاب خوشبختی در پیش رو