کتاب شیطان

اثر لئو تولستوی از انتشارات نشر چشمه - مترجم: سروش حبیبی-پرفروش ترین رمان های ایران

دو جور زندگی برای من ممکن است. یکی آن که با لیزا شروع کردم، زندگی خدمت و اداره‌ی ملک و فرزندداری همراه با احترام مردم. اگر این زندگی را می‌پسندم جایی برای ستیانیدا نیست. بایست همان طور که گفتم او را از این جا دور کنم یا از میانش بردارم. باید که او نباشد… زندگی دیگر همین است این که ستیانیدا را از شوهرش بگیرم. به شوهرش پول بدهم و شرم و رسوایی را از یاد ببرم و با او زندگی کنم؛


خرید کتاب شیطان
جستجوی کتاب شیطان در گودریدز

معرفی کتاب شیطان از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب شیطان


 کتاب سالار مگس ها
 کتاب هنر سینما
 کتاب شیب
 کتاب اخبار را دنبال نکنید
 کتاب چگونه سوگیری و تبلیغات را در رسانه ها تشخیص دهیم
 کتاب یان و هنری: جمعه