کتاب طراحی ارزش پیشنهادی

اثر الکساندر استروالدر از انتشارات آریانا قلم - مترجم: مجموعه ی نویسندگان-پرفروش ترین رمان های ایران
خرید کتاب طراحی ارزش پیشنهادی
جستجوی کتاب طراحی ارزش پیشنهادی در گودریدز

معرفی کتاب طراحی ارزش پیشنهادی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب طراحی ارزش پیشنهادی


 کتاب سرک کشیدن زیر پوست شهر
 کتاب شهریار
 کتاب صومعه پارم
 کتاب آرزوهای بزرگ
 کتاب در انتظار گودو
 کتاب ریگ روان