کتاب فقر احمق می کند

اثر الدار شفیر از انتشارات ترجمان - مترجم: امیرحسین میرابوطالبی-پرفروش ترین رمان های ایران

یک مدیر با ده ها پروژۀ عقب افتاده، یک کارگر ساده با کوهی از بدهی و یک خانم خانه دار که درگیر رژیم گرفتن است چه شباهتی با هم دارند؟
این افراد همه دچار کمیابی اند. یکی زمان کافی ندارد، یکی بی پول است و دیگری نیز کالری هایش را محدود کرده. کمیابی به شکلی اعجاب آور ذهن همه را تحت تاثیر قرار می دهد. مولاینیتن و شفیر، متکی به آخرین یافته های علوم رفتاری و اقتصاد، تبیین می کنند که چطور ابعاد مختلف زندگی ما تحت تأثیر ذهنیت کمیابی است؛
همچنین آن ها توضیح می دهند که چطور سازمان ها و تک تک افراد می توانند کمیابی را مهار کنند تا به موفقیت و رضایت بیشتری دست یابند.
همان طور که تِیلر برندۀ نوبل اقتصاد 2017 می گوید، این کتاب از نظر علمی بی بدیل و از نظر روایی بسیار خواندنی و سرگرم کننده است.


خرید کتاب فقر احمق می کند
جستجوی کتاب فقر احمق می کند در گودریدز

معرفی کتاب فقر احمق می کند از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب فقر احمق می کند


 کتاب مستاجر
 کتاب آلیس در سرزمین عجایب
 کتاب ما دروغگو بودیم
 کتاب نبرد با شیاطین 1
 کتاب 501 نکته برای معلمان
 کتاب زندگی نزیسته ات را زندگی کن