کتاب مدرسه کیفی

اثر ویلیام گلسر از انتشارات سایه سخن - مترجم: علی صاحبی-پرفروش ترین رمان های ایران

A bestseller with over 90,000 copies sold in its first edition, this expanded edition explains that traditional coercive management in school is the root of todays educational problems. This should be required reading by every school administator, every teacher, every board member and all university faculty involved in the training of teachers. Denouncing conventional coercive teaching methods as counterproductive, an education expert advocates a less adversarial method of education.


خرید کتاب مدرسه کیفی
جستجوی کتاب مدرسه کیفی در گودریدز

معرفی کتاب مدرسه کیفی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب مدرسه کیفی


 کتاب خویشاوندی با خورشید و باران
 کتاب چهار میثاق
 کتاب جهان در 2050
 کتاب از حال بد به حال خوب
 کتاب کالیگولا
 کتاب داستان های خوب برای دختران بلند پرواز