کتاب مرگ قسطی

اثر لویی فردینان سلین از انتشارات مرکز - مترجم: مهدی سحابی-پرفروش ترین رمان های ایران

Published in rapid succession in the middle 1930s, Journey to the End of the Night and Death on the Installment Plan shocked European literature and world consciousness. Nominally fiction but more rightly called "creative confessions," they told of the authors childhood in excoriating Paris slums, of service in the mud wastes of World War I and African jungles. Mixing unmitigated despair with Gargantuan comedy, they also created a new style, in which invective and obscenity were laced with phrases of unforgettable poetry. Célines influence revolutionized the contemporary approach to fiction. Under a cloud for a period, his work is now acknowledged as the forerunner of todays "black comedy."

Death on the Installment Plan is the story of young Ferdinands first 18 years. His life is one of hatred, of the grinding struggle of small shopkeepers to survive, of childhood sensations and fantasies – lusty, scatological, violent, but also poetic. There is a running battle with his ineffectual insurance clerk of a father, with his mother, who lives and whines around the junkshop she runs for the boys benefit; there is also the superbly funny Meanwell College in England where the boy went briefly, a Dickensian, nightmare institution. Always there is humiliation, failure, and boredom, at least until he teams up with the "scientist" des Pereires. This inventor, con-man, incorrigible optimist – whose last project is to grow enormous potatoes by electricity – rescues him, if only temporarily; for the reader he is one of the most lovable charlatans in literature.


خرید کتاب مرگ قسطی
جستجوی کتاب مرگ قسطی در گودریدز

معرفی کتاب مرگ قسطی از نگاه کاربران
كتابو كه شروع كردم لحن و خودمونى بودن جمله ها رو دوست داشتم ، دو هفته فاصله انداختم و از اينجا مشكلم باهاش شروع شد .. ريتم اذيتم مى كرد و پيش نميرفت . ذهنم مدام مى پريد از رو كتاب و صفحه ها ميخوندم بدون ذره اى دقت .. جدا از همه ى تلخى و سياهى و كثافتى كه از سرو روى بخت و اقبال و زندگى فردينان داستان مى ريخت ، خود داستان و ماجراهاش جذبم نميكرد . دنبال چيزى ميگشتم كه تو داستان نبود .. با خودم مى گفتم تو كه دو جلد پونصد صفحه اى برادران كارامازوف رو تو يه هفته خوندى پس چته .. مهلت كتابخونه داشت تموم ميشد و مجبورى خودمو نشوندم پاش تا تمومش كردم . آخر داستان تونستم حلقه اى كه سلين اولاى كتاب يهو ول كرده بود و برگشته بود به عقب رو وصل كنم به جاش و يخورده داستان سرو شكل گرفت تو ذهنم ، اما نميتونم بگم دوستش داشتم جدا از دوست داشتنى نبودنش ، كتابى كه به ميل خودم نخونمش و درحقيقت مشتاقش نباشم واسم جذاب نيست .. سلين جان انشالا روزى روزگارى دوباره راهمون به هم گره ميخوره ، به اميد اينكه خودتو تو دلم جا كنى ..

مشاهده لینک اصلی
نمیتونستم نگم چسبید!

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب مرگ قسطی


 کتاب از من نخواهید لبخند بزنم
 کتاب بنویس تا اتفاق بیفتد
 کتاب درمان شوپنهاور
 کتاب قورباغه را بخور!
 کتاب راهنمای تفکر نقادانه
 کتاب خوشبختی در پیش رو