کتاب پنجشنبه های خانم جولیا

اثر پیرو کیارا از انتشارات فرهنگ نشر نو - مترجم: محسن طاهر نوکنده-پرفروش ترین رمان های ایران

چگونه، کجا و چرا خانم جولیا ناپدید شده است؟ گریزهای جنجال‌انگیز او، به مدت سه سال، در هفته‌نامه‌ها بر سر زبان‌هاست. در واقعیت امر، وضعیت، خود را غم‌انگیز بر ما عیان می‌کند: زن گم شده است و پلیس کورمال در تاریکی به‌پیش می‌رود. این رمان جنائی موردی نامعمول را، به شیوه‌ی ایتالیائی، در برابر خواننده می‌نهد: پیه‌رو کیارا رویدادها و بازجوئی‌ها را به روشی بنیادی مستقیم عرضه می‌کند، خباثت تلطیف شده‌ای را در قضاوت از راه سرمایه‌داری شهرستانی بازسازی می‌کند با ظرفیتی استثنائی در ایجاد موقعیت‌های خاصی در دنیای قضائی ما.

پنجشنبه‌های خانم جولیا بازنمایی توفیق آفرینشی‌ست حسرت‌انگیز و مهارتی اصیل در کلاف پیچیده‌ی پلیسی.


خرید کتاب پنجشنبه های خانم جولیا
جستجوی کتاب پنجشنبه های خانم جولیا در گودریدز

معرفی کتاب پنجشنبه های خانم جولیا از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب پنجشنبه های خانم جولیا


 کتاب جمهور
 کتاب مزرعه ی حیوانات
 کتاب صید ماهی بزرگ
 کتاب چهار میثاق
 کتاب شازده کوچولو
 کتاب مجموعه ی انتخاب - برگزیده