کتاب چنین گفت زرتشت

اثر فردریش نیچه از انتشارات جامی - مترجم: مسعود انصاری-پرفروش ترین رمان های ایران

Nietzsche was one of the most revolutionary and subversive thinkers in Western philosophy, and Thus Spoke Zarathustra remains his most famous and influential work. It describes how the ancient Persian prophet Zarathustra descends from his solitude in the mountains to tell the world that God is dead and that the Superman, the human embodiment of divinity, is his successor. Nietzsches utterance God is dead, his insistence that the meaning of life is to be found in purely human terms, and his doctrine of the Superman and the will to power were all later seized upon and unrecognisably twisted by, among others, Nazi intellectuals. With blazing intensity and poetic brilliance, Nietzsche argues that the meaning of existence is not to be found in religious pieties or meek submission to authority, but in an all-powerful life force: passionate, chaotic and free.


خرید کتاب چنین گفت زرتشت
جستجوی کتاب چنین گفت زرتشت در گودریدز

معرفی کتاب چنین گفت زرتشت از نگاه کاربران
تنها بدان خدایی ایمان دارم که رقص بداند.
و چون ابلیس‌ام را دیدم، او را جدّی و کامل و ژرف و باوقار یافتم. او جانِ سنگینی بود. از راهِ او ست که همه چیز فرو می‌افتد.
با خنده می‌کُشند نه با خشم! خیز تا «جان سنگینی» را بکُشیم!
چون راه رفتن آموختم، به دویدن پرداختم. چون پرواز کردن آموختم، دیگر برای جُنبیدن نیاز به هیچ فشاری ندارم.
اکنون سبکبارم ام؛ اکنون در پرواز؛ اکنون می‌بینم خویشتن را در زیرِ پایِ خویش؛ اکنون خدایی در من رقصان است.

چنین گفت زرتشت!


بعد از خواندن @وقتی نیچه گریست@ یالوم، نظرم در مورد این کتاب عوض شد
حالا خیلی بهتر می فهممش خیلی...

مشاهده لینک اصلی
زرتشت با ما زنان نيز سخن بسيار گفته است. اما از زنان با ما هيچ نگفته است
و من او را پاسخ گفتم: از زنان تنها با مردان سخن بايد گفت
او گفت: با من از زنان بگوي. من چندان پير هستم كه همان دم فراموش كنم
و من درخواست پيرزنك را بجاي آوردم و با او چنين گفتم: همه چيز زن معماست و همه چيزش را يك راه گشودن است كه نام‌اش آبستني‌ست
مرد راستين خواهان دو چيز است: خطر و بازي. از اين رو زن را همچون خطرناك‌ترين بازيچه مي‌خواهد
مرد را از زن هراس بايد آن‌گاه كه زن عاشق است. چه آن‌گاه است كه زن همه چيز را فدا مي‌كند و هيچ چيز ديگر را در نظرش ارجي نيست
مرد را از زن هراس بايد آنگاه كه زن بيزار است. زيرا مرد تنها در ژرفناي روان‌اش شرير است

مشاهده لینک اصلی
این کتاب غیرممکن است و هویت خود را حفظ کند

مشاهده لینک اصلی
نیچه تمایل دارد یکی از فیلسوفانی باشد که خوانندگان واقعا دوست دارند (جمعیت ادبی که فیلسوف گاه به گاه خوانده می شوند) یا واقعا دوست ندارند (جمعیت فلسفی که رمان نویس گاه به گاه می خوانند). من فکر می کنم من یکی از دومی هستم. در حالی که من لذت بردن از خواندن برخی از آثار نیچه، من بیشتر از آنها لذت بردن از زمانی که او را در اطراف @ ideal man @ ملاقات آنها مراکز. @ به نظر می رسد @ به نظر نمی رسد یکی از آن است. به سادگی، بخشها داستان کوتاهی درباره Zarathustra و افراد مختلف است که او با آنها ملاقات می کند. Zarathustra مشاوره بی معنی و عقل خود را به کسانی که آن را درک نمی کند. نیتس هیچ مرد مذهبی نیست، در هر معنای واقعی کلمه، اما در این کتاب آن را سخت به خاطر داشته باشید که. در حالی که من این کتاب را فقط به خاطر @ classical @ status توصیه میکنم، نمیتوانم بگویم این یکی از موارد مورد علاقه من بود. اما شاید تنها آن، زیرا من آن را درک نمی کنم.

مشاهده لینک اصلی
من ترجمه گراهام پارکس را خواندم. این تعداد زیادی از یادداشت های توضیحی است. وقتی که من برای بررسی ترجمه ها به دنبال آن بودم این پیشنهاد بهتر از دل کارو و کافمن بود. نیچه متن ها را مقایسه نمی کند، اما مفاهیم را مفیدی یافتند. چطور نیچه باعث اخلاق شد؟ نیچه واژه ی لغات و ایده هایش را توضیح می دهد. Sparknotes پس از هر 10 فصل تجزیه و تحلیل مفیدی دارد. Anthony Ludovicis Jorn Bramanns short summary

مشاهده لینک اصلی
@ آیا شما تا به حال بله به یک شادی تنها گفت؟ ای دوستان من، پس شما نیز بله را به همه وحشت گفته اید. همه چیز درهم تنیده، غرق، مظلوم؛ اگر تا کنون یک بار دو بار قصد داشتید، اگر قبلا گفته بودید، من خوشحال خواهی شد! لحظه ای را بپوشانید @ سپس همه چیز را به عقب برگردانید همه چیز تازه، همه جا ابدی، همه درهم ریخته، غرق، مظلوم - آه، پس شما جهان را دوست داشت. آن ها ابدی، عاشق آن همیشه و همیشه؛ وای بر شما، بگو: برو، اما بازگشت! برای همه شادی ها می خواهم - ابدیت. @ روزی من قصد دارم از طریق بررسی نیچه خودم و نوشتن چیزی مهم. در حال حاضر من هر نقل قول مورد علاقه من هر چند اغلب قرار داده است.

مشاهده لینک اصلی
پس از سالها شنیدن دربارهی کمکهای نیچه به فرهنگ فلسفی غرب، و پس از خواندن متون بی شماری که اشاره، بررسی یا نقل قولش را میدادند، بالاخره تصمیم گرفتم با یکی از کتابهای او مقابله کنم. اما حالا، انجام چنین کاری تنها واکنش صادقانه ای که می توانم انجام دهم، این است که @ @ # # فقط خوانده ام. @ به من یک متهم فریب داده، اما من از این کتاب چیزی نگفتم و به نظر می رسد که گردبادان نگرشی که در اطراف نیچه وجود دارد می تواند مورد جدیدی از ادبیات و امپرورها باشد. متن خود را فقط یک جریان هوشیاری بود که می توانستم از یک فلسفه بزرگ سال دوم انتظار داشته باشم. به نظر می رسد صفحه بعد از صفحه ای از کلمات است که خواننده را جایی نمی کشد. او اغلب به دیگر آثار ادبیات جهان اشاره می کند و به کارهای دیگر ادبیات جهان بازگشت و به یونانی های باستانی می پیوندد، اما تنها ثابت می کند که او به خوبی نمی داند که او چه چیزی ارزشمند می گوید. شاید در زمان اشتباهی وارد شدم و اگر من در یکی از کتابهای قبلیاش خواندنش را بخوانم، خیلی بیشتر از آن میشدم، اما صادقانه بگویم، من مطمئن نیستم که اسلحه به سر من میتواند من را متقاعد کند دوباره او را بخواند.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب چنین گفت زرتشت


 کتاب روان درمانی اگزیستانسیال
 کتاب حکایت دولت و فرزانگی
 کتاب محبوس
 کتاب فرمین موش کتاب خوان
 کتاب مترو 2034
 کتاب عشق چیست؟